Wat de vereniging doet

Het doel van de vereniging is het onderhouden en doorontwikkelen van de Drupal voor Gemeenten oplossing. De vereniging biedt de leden een platform voor kennisdeling, overleg en besluitvorming. Samenwerken en delen: dat is waar het om draait.

Echt delen gaat pas als dat wat je hebt gemaakt zich daarvoor leent. Daarom stemmen we op strategisch en tactisch niveau af hoe we, ondanks soms verschillende behoeften, toch dezelfde richting op blijven gaan, dezelfde standaarden gaan of blijven gebruiken en vooral harmonisering bereiken.

We stellen de roadmap op en coördineren de releases. Waar mogelijk delen we de kosten door gezamenlijk opdrachtgeverschap. Door DvG gezamenlijk aan te pakken, wordt de innovatiekracht versterkt, kan de kwaliteit omhoog en kunnen de kosten omlaag.

Samen besluiten

Tweemaal per jaar is er een algemene ledenvergadering. Daar stellen we samen de roadmap, beleid en financiën vast. Zo weten we van elkaar waar we aan werken, doen we geen dingen dubbel en maken we generieke oplossingen die voor ieder lid bruikbaar zijn.

Het bestuur kan een commissie of werkgroep instellen om bepaalde ontwikkelingen voor te bereiden of langere tijd te begeleiden. Wanneer er aanleiding voor is beleggen we extra overleg. Het bestuur vergadert maandelijks.

Samen ontwikkelen

Drupal voor Gemeenten is open source. Alle functionaliteit die nu in het product zit, is door de Drupal community en de DvG-gebruikers bijgedragen. Het samen doorontwikkelen van Drupal voor gemeenten gebeurt op 3 niveau's:

  1. Gezamenlijk als vereniging.
    Het zal dan meestal gaan om grote, belangrijke functionaliteit of wijzigingen die voor alle leden nuttig zijn.
  2. In opdracht van enkele gemeenten samen.
    Als niet alle gemeenten behoefte hebben aan een bepaalde ontwikkeling, dan kunnen enkele gemeenten samen de opdracht opstellen en verstrekken. En dus de kosten delen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een aansluiting op een back-end applicatie die niet door alle gemeenten in gebruik is.
  3. Als gemeente alleen.
    Net zoals een gemeente het visuele ontwerp specifiek voor zichzelf zal laten aanpassen, kan een gemeente een heel bepaalde wens of eis door een leverancier laten realiseren.

De vereniging heeft zichzelf expliciet als doel gesteld de leden te ondersteunen en adviseren. Het bestuur is altijd beschikbaar voor vragen en advies.

Samen code beheren

De belangrijkste bestemming voor de contributiebijdragen is het aanstellen van een beheerder voor het DvG project op Drupal.org (de "maintainer"). De doelstelling is om namens de vereniging 1 dag per week een beheerder aan te stellen. De beheerder draagt namens de vereniging zorg voor het communiceren met andere ontwikkelaars, het reviewen van code, het behandelen van tickets in de issue queue, en het coördineren van de halfjaarlijkse release. Op die manier zorgen we dat ons gezamenlijke product op orde is en we allemaal kunnen profiteren van de bijdragen en verbeteringen van alle leden.